Discussietafel over economie en commons in de wijk

Uitnodiging ma.ak020 tafel wijkeconomie Czaar Peterkwartier

In het kader van het Maatschappelijk Akkoord Amsterdam Ma.ak020, nodigen we jullie uit voor de ma.aktafel over wijkeconomie, waarin we met het Czaar Peterkwartier als voorbeeld zullen kijken hoe we als bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zelf bepalen hoe we willen dat de economie van onze wijk werkt, en wat er nodig is om dit te realiseren.

We doen dit door gezamenlijk een “Goed Leven” plan te maken. Het voorbeeld zal dienen als voorbeeld voor andere wijken in Amsterdam, en we willen er meteen de Javabuurt al bij betrekken, omdat het ook een wijk is die een ander soort (niet alleen economische groei) economie nastreeft. De eerste sessie begint a.s. woensdag 22 maart om 18 uur in Manifesto aan Titsinghkade 107. Er wordt een heerlijke vegetarische maaltijd verzorgd. In verband met de catering is het fijn als jullie je aanmelden door Henkjan te mailen: Laats [at] crossculturalbridges [punt] org.

We hopen jullie a.s. woensdag te zien! Sharona Ceha en Henkjan Laats     

 

Doel Tafel: wat is het “Goed Leven” plan voor het Czaar Peter Kwartier?

Hoofdvraag Tafel: Hoe plan je de wijkeconomie met behoud en verbetering van de leefbaarheid, en niet alleen denkend aan financiële indicatoren, maar ook aan duurzaamheid, samenleven, eerlijkheid, geluk, etc.?

  1. Wat kunnen we afspreken om geldstromen in de wijk te houden?
  2. De wijk als broedplaats en daarna? Hoe ga je gentrificatie die de wijk te duur maakt tegen?
  3. De wijk als common (waardoor we de wijk als ons gezamenlijke eigendom zien)
  4. Relatie bewoners, ondernemers en anderen
  5. Wat is de identiteit van de wijk en hoe verstevigen we en gebruiken we die?
  6. Hoe verbeter je de samenwerking en synergie tussen de verschillende delen van de wijk?

Datum: 22 mei, 18 tot 21 u

Waar: Manifesto,  Init-gebouw Isaac Titsinghkade 107

1018 LL Amsterdam